Privacy Policy

מדיניות פרטיות

מתוך הכרה בחשיבות ההגנה על פרטיותם של כל הנתונים הקשורים למוטבים משירותיה, פיתחנו תקנה פרוצדורלית עם הערכתנו העמוקה לזכויות הפרטיות של המבקרים שלנו.
נתונים שנחשבים אישיים ונאספים על ידי "מגזין אביב"

המטרה העיקרית מאחורי איסוף הנתונים האישיים של המבקרים " מגזין אביב"היא לספק שירותים מותאמים אישית וייחודיים לכל משתמש, כאשר" מגזין אביב "אוספת נתונים אישיים, אותם כותב המבקר כאשר הוא רוצה להשתמש בחלק מהשירותים הניתנים על ידי"מגזין אביב", הדורש רישום מראש.

מידע נוסף ש"מגזין אביב" אוסף


"עוגיות – cookies"


דפדפן האינטרנט שלך מכיל תכונה בשם cookies.it מאחסן נתונים פשוטים במחשב שלך על כל ביקור שתבצע, אך הוא אינו מזהה אותך בפנינו, אלא אם כן אתה נותן לנו באופן ספציפי נתונים אישיים הניתנים לאימות אודותיך. כמו כן, אתה לא צריך להפעיל תכונה זו כדי לבקר "מגזין אביב", יש לך את הזכות לא לאפשר את אוסף של עוגיות על ידי ביצוע כמה אפשרויות בדפדפן שלך. השימוש הרגיל בנתונים אנונימיים כולל את הדברים הבאים: :

שמור ספירת תנועה

איסוף והכנת דוח סטטיסטי על השימוש בדף האינטרנט

לקבוע את היתרונות שמשתמשים מעדיפים

כיצד להשתמש ב" מגזין אביב " עבור נתונים אלה

"מגזין אביב" משתמש בנתונים שנאספו למטרות כלליות, כולל :

התאם אישית את המודעות והתוכן שאתה צופה בהם כדי להבטיח שהשירותים שלנו יהיו בחינם למשתמש

שפר את חוויית המשתמש של האתר שלנו, שבו אנו משתמשים בנתונים כדי לקבוע את הביצועים הכוללים של כל דף בהתבסס על דפוסי הדמוגרפיה והתנועה של המשתמש בדפים אלה, וזה בתורו עוזר לנו להתקדם בבניית שירותים טובים יותר עבורך.

"הכתב העת" לא ישתמש בנתונים האלה למטרות הבאות: :

בצע את הפעולות הבאות ללא רשותך המפורשת :

שיתוף המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים .

שיתוף נתונים עם צד שלישי כלשהו שיזהה משתמש ספציפי.
צור איתך קשר באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות כל מתווך אחר עם בקשה בסיסמה שלך ".
צור קשר באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות כל מתווך אחר עם בקשה בכרטיס האשראי שלך.
שנה את האופן שבו אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך לפני שתשים הודעה ברורה על כך באתר "היי מגזין".

איך "מגזין אביב" לחלוק את הנתונים עם אחרים

"מגזין אביב" תספק נתונים שנחשבים אישיים לחברות או ליחידים אחרים בנסיבות הבאות :

אם יש לנו את הסכמתך לשתף נתונים אלה.

אם יש לנו חובה עם חברה כלשהי לעבוד עם או בשם "מגזין אביב" כדי לספק שירות או מוצר שהזמנת בעבר.

אם אתה משתמש בשירותים ממותגים. כאשר אתה משתמש בשירותים ממותגים משותפים דרך האתר, אישרת לנו באופן אוטומטי להעביר את נתוני הרישום שלך לאותו שותף, והדרך שבה הם משתמשים בנתונים שלך תלויה בתקנות הפרטיות שלהם.

לבקשת רשויות שיפוטיות או ביטחוניות, או אם ניקח בחשבון שפעולותיך מפרות את החוקים החלים, את תנאי השימוש של "מגזין אביב" או כל הנחיות למוצרים או שירותים ספציפיים, או אם פעולותיך כרוכות באיום על הזכויות, הרכוש והבטיחות של "מגזין אביב", המשתמשים בו או אחרים .

נתונים מצטברים


"מגזין אביב" אוספת נתונים שנחשבים אישיים ומספקת אותם במצטבר לא אישי למפרסמים ולצדדים אחרים לצורך קידום ושיווק. לידיעתך, איננו מספקים נתונים לגופים אלה שיזהו אדם ספציפי.

לידיעתך, "מגזין אביב "אינה אחראית לתכנים ולמדיניות הפרטיות של האתרים שאליהם" מגזין אביב" מספק קישורים או לאתרי האינטרנט של המפרסמים שלה . "מגזין אביב" נוקטת בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי לשמר את הנתונים שלך, תוך שהיא לא חושפת אותם רק לצדדים בעלי אוריינטציה אחראית על סמך הסכמתך.

צוות מגזין אביב

Back to top button